KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

1.1. İşbu Kullanım Koşulları (aşağıda kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır); http://www.akarcaciftligi.com/ (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır) ile Site’yi ziyaret eden kullanıcı olan kişi arasında (Bundan böyle “Ziyaretçi” olarak anılacaktır) “Ziyaretçi”nin işbu Koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiğine dair elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

1.2. www.akarcaciftligi.com alan adından yayın yapan Site, Faruk Akarca Çiftliği Mevkii No:33 Kıyıkışlacık, Milas, Muğla, Türkiye adresinde yerleşik olan Akarca Çiftliği (akarcaciftligi.com olarak anılabilecektir) tarafından yönetilmektedir.

1.3. Site ve Ziyaretçi ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Mutabakat

2.1. Bu internet sitesine girmeniz ve/veya herhangi bir surette erişim sağlamanız veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle lütfen, Site’yi kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen siteyi kullanmayınız.

2.2. Siteyi kullanmanız, sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız ya da paylaşmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı bir formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site, dilediği zaman bu yasal uyarı ve kullanım koşulları sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tuttuğundan Site’yi her ziyaret ettiğinizde üyelik ve kullanım şartlarını gözden geçirmeniz, yeni değişikliklerden haberdar olmanız açısından önerilmekte olup Site’ye erişime devam etmeniz işbu Kullanım Koşullarında yer alacak değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

3. Genel Site Kullanım Koşulları

3.1. Site, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Tüm Ziyaretçiler için yayınlanan içerikten yararlanmak ve Site’yi kullanmak ücretsizdir. Site, Koşullarda sayılan belli durumlarda Ziyaretçi’nin Site’yi kullanımını engelleyebilir ve bu kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını kullanmayı ve her türlü yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar:

3.1.a. Ziyaretçiler tarafından Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya Site’de yayınlanmış ve/veya yayınlanmakta olan bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi ya da sitenin olağan şekilde çalışmasını engellemeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, her türlü yazılım ve donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.1.b. Ziyaretçi’nin Site’nin teknik ya da diğer bir yönden herhangi bir açığından faydalanarak, Site’ye zarar verilmesi, haksız bir menfaat sağlanması, tekrarlanan uygulamalar yapılması, sistemin veya Site’nin kötüye kullanılması,

3.1.c. Site’nin yürürlüktek mevzuattan doğan tüm haklarının yanında ve bunlara ek olarak yukarıda açıklanan ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde benzer nitelik taşıyan işlemler yapıldığı tespit edildiğinde Site, bu işlemleri iptal edebilir, satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Bu sayılan hallerin tümünde hukuki ve cezai olarak doğrudan Ziyaretçi’nin kendisi sorumludur.

3.2. Site'nin herhangi bir kısmına veya herhangi İçeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Site'nin veya herhangi bir İçeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. akarcaciftligi.com bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.

3.3. Site'nin herhangi bir bölümüne veya Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, akarcaciftligi.com sunucusuna, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız.

3.4. Site'nin veya Site'ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Site veya Site'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Site'nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da akarcaciftligi.com'un başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir akarcaciftligi.com hesabı dâhil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Site'yi veya Site üzerinde veya Site vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Site tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız.

3.5. Site'nin ya da akarcaciftligi.com'un sistem veya ağlarına, Site'ye veya akarcaciftligi.com'a bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmanız gerekmektedir.

3.6. Site'nin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Site'nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız.

3.7. Site üzerinde veya Site vasıtasıyla ya da Site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla akarcaciftligi.com'a gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz.

3.8. Site'yi veya herhangi bir İçeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da akarcaciftligi.com'un veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.

4. İçerik Kullanımı

4.a. Site'de sunulan her türlü görsel ve yazılı içerik sadece kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin, alan adının, logoların, ikonların, elektronik ve teknik verilerin; Site veri tabanının; Site’de uygulanan sayfa tasarımının ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm unsurların ve bunlara ilişkin yasal olarak koruma altına alınmış olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Site’dir ve tüm bu unsurlar yasal koruma altındadır. Bu unsurların Site’nin yazılı izni olmaksızın kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Koşullar kapsamında ve yürürlükteki mevzuat açısından yasaklanmış olan işbu fiillerin Site Ziyaretçileri tarafından gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilmeye teşebbüs edilmesi halinde Site tarafından yasal yollara başvurulacak olup Ziyaretçiler, yasal yollara başvurulması neticesinde doğacak tüm sonuçları üstlendiklerini, Site’yi kullanmakla peşinen kabul ederler.

4.b. 4.a maddesinde sayılan unsurlar, Site’de ya da işbu Koşullarda aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamazlar. Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Site’nin izni olmadan bu unsurlara bağlantı sağlamak yasaktır. Aynı şekilde Ziyaretçiler, üçüncü şahıslara ait veya üçüncü kişilere ait bağlantılara sitede yer veremezler.

4.c. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Site’ye ait olan yazılımın ve yazılımların kaynak kodlarının kopyalanması ve/veya izinsiz olarak kullanılması, tersine mühendislik yapılması, Site’de yer alan ve işbu Koşulların 4.a maddesiyle belirlenmiş olan her türlü yazılı ve görsel içeriğin, Site yönetimi tarafından Site’de yayınlanmasına karar verilmiş ve yayınlanmakta olan reklamların ve reklam içeriğinin değiştirilmesi, kopyalanması, yayınlanması, kamuya sunulması, kısaltılması, yeniden boyutlandırılması, kaldırılması, silinmesi, Ziyaretçiler tarafından bu benzeri amaçlarla doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılması yasaktır.

4.d. Site'den indirilmek üzere sağlanan akarcaciftligi.com ürünleri ve servisleri hakkındaki tüm bilgileri (bilgi föyleri, makaleleri ve benzer malzemeleri), (1) söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesini kaldırmamanız, (2) söz konusu bilgileri sadece kendi şahsi ve de ticari olmayan bilgilenme amaçlarınızla kullanmanız ve bu bilgiyi kopyalamamanız veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlamamanız, (3) söz konusu bilgide değişiklik yapmamanız ve (4) bu belgelere ilişkin ek bir beyanat veya garantide bulunmamanız kaydıyla kullanabilirsiniz.

5. Sorumluluklar ve İhlaller

5.a. Site’yi ziyaret eden kullanıcıların belirli kulanım bilgileri (ziyaret süreleri, ziyaret zamanları, görüntüledikleri sayfalar vb.) ile kullanıcı bilgileri (ad, soy adı, e-posta adresi vb.) kullanıcılara daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet verebilmek amacıyla ve yasal zorunluluklar çerçevesinde takip edilip biriktirilebilir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalınmak kaydıyla, Site kullanımını iyileştirmek, reklam ve sair konularda işbirliği içerisinde olunan firmalarla da paylaşılabilecektir. Ziyaretçi’nin kişisel bilgileri ayrıca yasal zorunluluklar veya üyeler arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak veya Site’nin yasal ya da sözleşmeden kaynaklanan haklarını kullanabilmesi amacı ile de üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılabilir.

5.b. Ziyaretçiler, Site’den ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Site’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Ziyaretçilere ait olacaktır.

5.c. İşbu Koşullarda belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen kurallara uyulmaması nedeniyle, Site tarafından Ziyaretçi’nin geçici veya sürekli olarak Site’den yararlanması engellenebilir, ya da kısıtlanabilir.

5.d. Ziyaretçiler, diğer ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla zorlayamaz ve/veya kilitleyemez. Sitede yer alan her türlü veri için geçerli olmak üzere, yanıltıcı ve hileli girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde Ziyaretçilerin Site’ye erişimleri sonlandırılabileceği gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk da Ziyaretçi’ye ait olacaktır.

5.e. Ziyaretçilerin birbirleri ya da 3. kişilerle ilişkileri yine Ziyaretçilerin kendilerinin sorumluluğundadır.

5.f. Site’de ziyaretçilere bilgi ve/veya kolaylık sağlamak amacı ile yer alan farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar ile ilgili riskler tamamen bu bağlantıları ziyaret eden Ziyaretçilere aittir.

5.g. Site’nin belirli yerlerinde ya da kısımlarında o ilgili bölüme özgü farklı kural ve/veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu kısımları kullanan kişi ve kuruluşlar ilgili kuralları bu bölümleri kullanmaya başlamalarıyla peşinen kabul etmiş olurlar.

5.h. Ziyaretçi, Site’den faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Koşulların tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Koşulların kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Ziyaretçiler işbu Koşullar ile üstlenmiş oldukları yükümlülüklere aykırı hareketleri nedeniyle Site’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecektir. Site, Ziyaretçi'nin Koşullara veya sitede yer alan kurallara aykırı davranışları nedeniyle üçüncü şahıslara ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Ziyaretçilere aynen rücu hakkını haizdir.

5.i. Site’ye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Site sorumlu değildir.

5.j. Site, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya benzeri diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması, servis sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle süreye bağlı olmaksızın gerçekleşen gecikme ve kesintiler hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.k. Site, başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Site, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan ve/veya ilgili bağlantıdaki içeriğin güncelliği, doğruluğu, yayınlanmakta olup olmadığı vb. hususlardan sorumlu değildir.

5.l. Site aracılığıyla veya Site üzerinden sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz ileti veya iletişimi akarcaciftligi.com'un saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde ya da yasal sürece uymak, işbu Kullanım Kuralları'nı tatbik etmek, söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek amaçlarıyla ya da akarcaciftligi.com'un, çalışanlarının, Site'nin kullanıcı ve ziyaretçilerinin ve kamu haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğu durumlarda söz konusu veriler akarcaciftligi.com’ca paylaşabilir.

5.m. İşbu Kullanım Kuralları'nı veya toptan siparişte bulunma gibi, Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili diğer anlaşma veya kuralları ihlal ettiğinizin tespit edilmesi halinde, akarcaciftligi.com'un kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişiminizi iptal edebileceğini ve/veya gelecekte Site'ye erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz. İşbu Kullanım Kuralları'nın her türlü ihlalinin kanunsuz ve haksız bir uygulama teşkil edeceğini, akarcaciftligi.com için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini kabul etmektesiniz.

5.n. akarcaciftligi.com'un kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişiminizi bir nedene dayanarak iptal edebileceğini ve sebeplerin (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla), (1) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri, (2) tarafınızca yapılan bir talep, (3) Site'nin ya da Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (4) beklenmedik teknik husus veya problemleri içerebileceğini kabul etmektesiniz.

5.o. akarcaciftligi.com işbu Kullanım Kurallarının ihlali nedeniyle aleyhinizde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, akarcaciftligi.com, akarcaciftligi.com'a tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını sizden tahsil etmeye yetkilidir ve siz de söz konusu masrafları ödemeyi kabul etmektesiniz. akarcaciftligi.com'un işbu Kullanım Kuralları'nın ihlali sonucunda Site'ye erişiminizin feshedilmesi nedeniyle tarafınıza veya üçüncü bir şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

6. Site’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.a. Ziyaretçiler Site’yi kullanmakla Site’nin, Ziyaretçileri işbu Koşullara konu hizmetlerden, teknik arızalar nedeniyle hizmet sağlanamayan haller dışında yararlandıracağını peşinen kabul ederler.

6.b. Site taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Koşullarda ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Ziyaretçiler, Site’nin her zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğinde değişikliğe gitme veya hizmeti iptal etme hakkı bulunduğunu peşinen kabul eder. Site, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile yayınlayabilir ve gerek gördüğü hallerde ise e-posta ile bildirimde bulunabilir, ancak bu konuda herhangi bir taahhüt vermez. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

6.c. İşbu Koşullara aykırı her türden materyali Site’ye göndermiş olan Ziyaretçilere herhangi bir bildirim yapılmaksızın hukuka aykırılık teşkil edebilecek nitelikteki materyal nedeniyle Site her türlü yasal yollara başvurulabilir.

6.d. Ziyaretçiler, işbu Koşulları kabul ettikten sonra, Site veya Site ile ilgili her türlü iştirak, kurum veya kuruluş tarafından kendilerine her nevi elektronik iletinin veya kısa mesajın gönderilmesine onay vermiş kabul edilir. Bu kapsamda Ziyaretçi, Site tarafından kendisine, otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Ziyaretçi’den bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla e-iletiler gönderebileceğini kabul etmiştir.

6.e. Ziyaretçi, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin işbu Koşullar kapsamında 6.d. maddesinde açıklanan e-iletileri ve kısa mesajları almaktan vazgeçebilecek olup bunun için, kendisine ulaşan çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Site’ye ya da hizmet aldığı GSM operatörüne bu yöndeki talebini iletmesi yeterli olacaktır. Site, vazgeçme talebinin kendisine herkesçe kullanılabilir kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup talebin alınmasının ardından da en kısa sürede bu talebin gereğini yerine getirecektir.

6.f. akarcaciftligi.com, Site'nin veya Site'nin herhangi bir içeriği, servisi veya özelliğinin hatasız, kesintisiz olacağını ya da herhangi bir kusurun düzeltileceğini, sitenin tarafınızca kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını vaat etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "olduğu kadarıyla" verilmektedir. Site'de yer alan tüm bilgiler haber vermeden değiştirilebilir. Akarca Çiftliği Gıda ve Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti, Site'den indirdiğiniz herhangi bir dosyanın veya diğer verinin virüsler, bulaşıcı veya yok edici özellikler taşımayacağını garanti edemez. Akarca Çiftliği Gıda ve Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti, doğruluk ve belli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere açık veya gizli her türlü garantiyi reddeder. Akarca Çiftliği Gıda ve Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti sitenin ve/veya herhangi bir Akarca Çiftliği Gıda ve Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti hizmetinin tarafınızca kullanımı ile ilgili olarak üçüncü şahısların hal, ihmal ve davranışına ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. Sitenin ve bağlantılı sitelerin tarafınızca kullanımına ilişkin tüm sorumluluk size aittir. Site veya içeriğiyle ilgili her türlü memnuniyetsizliğe ilişkin olarak yapmanız gereken Site'nin veya söz konusu içeriğin kullanımına son vermektir ki bu da taraflar arasındaki anlaşmanın bir parçasıdır.

6.g. Yukarıdaki uyarı sadece herhangi bir yüklenimi yerine getirmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim, değişiklik veya kullanım, sözleşme ihlali, haksız fiil, özensizlik veya diğer hukuki sebep sonucu ortaya çıkan kayıp, sorumluluk veya hasarlar için geçerlidir.

6.h. akarcaciftligi.com dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir: (1) Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme; (2) Site'yi veya Site'nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme; (3) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme ve (4) ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama.

7. Zorlayıcı Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Site için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Site’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Site’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Koşulların Yürürlüğe Girmesi ve Hükümsüz Kalması

8.1. Site, Ziyaretçi’nin işbu Koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Ziyaretçi’nin kendisinin, faaliyetlerinin ya da Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Ziyaretçi’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili Ziyaretçi’nin aldığı hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

8.2. Koşullar, sayılan fesih hallerinden bir tanesinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya ve ek ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

8.3. İşbu Kullanım Kurallarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hükümler, asgari ölçüde kısıtlanacak veya kaldırılacak ve işbu Kullanım Kuralları'nın geçerliliğinin devam edebilmesi için bu Kullanım Kuralları'nın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. İşbu Kullanım Kuralları, tarafınız ve akarcaciftligi.com arasında Site'nin kullanımına ilişkin anlaşmanın bütününü temsil eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, Koşullarda bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Milas Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

10. Site Kayıtlarının Geçerliliği

Ziyaretçi, işbu koşullardan doğabilecek ihtilaflarda Site’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Site’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Yürürlük

11.1. İşbu Koşullar ve Koşullarla atıfta bulunulan ve Koşulların ayrılmaz bir parçası olan Site içinde bildirilen tüm şartlardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme Ziyaretçi tarafından Site’ye girilmesi ve/veya herhangi bir surette erişim sağlanması veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilginin kullanılması ile ve/veya Ziyaretçi tarafından Koşulların okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ziyaretçi Site’yi ziyaret etmeye başladığı andan itibaren işbu metinde belirtilen tüm şartları kabul etmiş ve Koşullar yürürlüğe girmiş sayılır.

11.2. İşbu sözleşme 11 madde olup, Site herhangi bir zamanda bu koşulları güncelleyerek işbu kullanım şartlarında ve kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.